Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Gełdon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950 : materiały biograficzne Krystyna Gełdon s. 311-353
Konferencja naukowa "Wybrane problemy II wojny światowej" Krystyna Gełdon s. 371-372
"Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 roku", praca zbiorowa pod red. Tadeusza Filipkowskiego i Witolda Gieszczyńskiego, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krystyna Gełdon Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 474-477