Znaleziono 24 artykuły

Aleksander Gella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Listening to the voices...] Aleksander Gella s. 32-33
Uwagi do pamiętnika Teodora Mytycha, żołnierza AK ps. "Soplica" : fragment pamiętników ukazał się w "Karcie", nr 20,1996 r., s, 119-137 Aleksander Gella s. 39-47
Antyutopia L. Gumplowicza Aleksander Gella s. 67-80
Can the Search for Social Values be Supported by Science? Aleksander Gella s. 85-93
"Max Weber, an intellectual portrait", Reinhard Bendix, New York 1960 : [recenzja] Aleksander Gella Reinhard Bendix (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Alfred Louis Kroeber (1876-1960) Aleksander Gella s. 145-149
[Being moved by Professor Zvorykine's opinion...] Aleksander Gella s. 154-156
"Max Weber : An Intellectual Portrait", Reinhard Bendix, New York 1960 : [recenzja] Aleksander Gella Reinhard Bendix (aut. dzieła rec.) s. 174-177
[I would like to say some thoughts...] Aleksander Gella s. 194
"Social Darwinism in American Thought, 1860-1915", Richard Hofstadter, 1955 : [recenzja] Aleksander Gella Richard Hofstadter (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Frontiers in Science", Edward Hutchings Jr., California 1960 : [recenzja] Aleksander Gella Edward Hutchings Jr. (aut. dzieła rec.) s. 308-309
Posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Aleksander Gella s. 315-317
Kilka uwag o rozwoju historii nauki w Anglii Aleksander Gella s. 321-325
Posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Aleksander Gella s. 347-348
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Aleksander Gella Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 350-355
Dalsze pokłosie XI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki Aleksander Gella Eugeniusz Olszewski s. 394-401
"Science in the Federal Government: A History of Policies and Activities to 1940", A. Hunter Dupree, Cambridge, Mass. 1957 : [recenzja] Aleksander Gella A. Hunter Dupree (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"Journal of the History of Ideas" (Przegląd zawartości rocznika 1957) Aleksander Gella s. 474-477
Społeczny pragmatyzm jako tło rozwoju amerykańskiej socjologii Aleksander Gella s. 479-497
Na marginesie rozprawy A. Gelli "Wawrzyniec Surowiecki" Witold Sierpiński Aleksander Gella (aut. dzieła rec.) s. 562-572
Prasa polska o XI Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki Aleksander Gella s. 642-645
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Aleksander Gella s. 663-664
"Herder and After. A Study in the Development of Sociology", G. A. Wells, Gravenhage 1959 : [recenzja] Aleksander Gella G. A. Wells (aut. dzieła rec.) s. 692-694
"Journal of the History of Ideas" Aleksander Gella s. 703-706