Znaleziono 3 artykuły

Aleksander Gemel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kognitywna teoria prototypu : próba filozoficznej analizy = Cognitive Prototype Theory : An Attempt at a Philosophical Analysis Aleksander Gemel s. 75-88
Kognitywno-sygnalizacyjny model dla genezy konwencji znaczeniowej w semiotyce Eco Aleksander Gemel s. 97-112
Kwestia pojęciowej nieciągłości procesu nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych w teorii bootstrappingu = The Issue of Conceptual Discontinuity of the Accurate Number Representation Acquiring Process in the Bootstrapping Theory Aleksander Gemel s. 101-117