Znaleziono 5 artykułów

Rafał Gerber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Rafał Gerber s. 41-132
Szkolnictwo Królestwa Polskiego w pierwszym dziesięcioleciu rządów Paskiewicza Rafał Gerber s. 167-197
"Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1818-1831. Słownik biograficzny", Rafał Gerber, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Studenci Uniwersytetu Warszawskiego : 1808-1831 : słownik biograficzny", Rafał Gerber, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Wiesław Pusz Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) s. 363-374
"Pamiętnik", Walerian Łukasiński, oprac. i wstępem poprzedził Rafał Gerber, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) Walerian Łukasiński (aut. dzieła rec.) s. 843-844