Znaleziono 14 artykułów

Mirosław Gersdorf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze Mirosław Gersdorf s. 6-24
Wykluczenie członka ze spółdzielni Mirosław Gersdorf s. 12-24
Z problematyki prawnej uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni : (dokończenie) Mirosław Gersdorf s. 15-21
Wykluczenie członka ze spółdzielni pracy Mirosław Gersdorf s. 22-33
Z problematyki prawnej uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni Mirosław Gersdorf s. 26-35
"Ustanie spółdzielczego stosunku pracy", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1969 : [recenzja] C. Jackowiak Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 54-57
"Zarząd spółdzielni w systemie jej organów, Zakład Wydawnictw CRS", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Ignatowicz Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 56-59
O ustawowym unormowaniu spółdzielczego stosunku pracy Mirosław Gersdorf s. 57-72
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 60
"Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej", M. Gersdorff, T. Michałowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Tadeusz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach oraz rozporządzenie wykonawcze. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1971", pod red. nauk. M. Gersdorfa, [Warszawa 1973] : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 75-78
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1978", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1980 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 101-106
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1972", pod red. nauk. Mirosława Gersdorfa, Warszawa 1973 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 116-121
    Zacytuj
  • Udostępnij