Znaleziono 8 artykułów

Zygmunt Gerstmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ballanche jako źródło niektórych pomysłów filozoficzno-społecznych Krasińskiego Zygmunt Gerstmann s. 79-104
"Filozofia sztuki", T. I : "Dzieje estetyki. Zagadnienie metody. Twórczość artysty", Michał Sobeski, Warszawa 1917 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Michał Sobeski (aut. dzieła rec.) s. 148-158
"Nieboska komedya", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Świat nadzmysłowy i teorya ewolucyi w początkach filozofii Krasińskiego", Zygmunt Gerstmann, Stanisławów 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik Zygmunt Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Pod znakiem orła i pogoni. Szkice historyczne z pięcioma illustracyami", Henryk Mościcki, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1915 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Henryk Mościcki (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Ze sprawozdań szkół średnich za rok 1912/1913 Zygmunt Gerstmann s. 402-410
"Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy Zygmunta Krasińskiego", ze słowem wstępnem Ignacego Dembowskiego, układ księgi pamiątkowej przeprowadził Wiktor Hahn, Lwów 1912 : [recenzja] Zygmunt Gerstmann Ignacy Dembowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 673-682
"Patryotyzm Krasińskiego w dobie młodzieńczej : (studyum analityczne)", Zygmunt Gerstmann, Stanisławów 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zygmunt Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 682-683