Znaleziono 11 artykułów

Stanisław Gierszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Port w Królewcu - z dziejów jego zaplecza w XVII-XVIII wieku Stanisław Gierszewski s. 53-60
Nowa praca o małych miastach Stanisław Gierszewski Thomas Lewerenz (aut. dzieła rec.) s. 73-78
"Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku", Magdalena Bartkiewicz, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Stanisław Gierszewski Magdalena Bartkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 134-136
List do redakcji Stanisław Gierszewski s. 217-218
Sztuka nawigacji w Gdańsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku Stanisław Gierszewski s. 295-312
"Gdański przemysł okrętowy od XVI do początku XIX wieku", Z. Binerowski, Gdańsk 1963 : [recenzja] Stanisław Gierszewski Z. Binerowski (aut. dzieła rec.) s. 328-330
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego Tadeusz Oracki Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 553-560
"Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570-1815", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1961 : [recenzja] Maria Bogucka Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1970 : [recenzja] Marian Pawlak Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 612-613
"Der ostbaltische Holzhandel und die Holzindustrie im 17. Jahrhundert", A. Soom, "Hansische Geschichtsblätter", t. LXXIX, 1961, s. 80-100 : [recenzja] Stanisław Gierszewski A. Soom (aut. dzieła rec.) s. 833-835
"Russkije korablestroitielnyje materiały w ekonomikie Anglii XVIII wieka", B. G. Saryczew, "Sbornik Naucznych Rabot", wyp. XIV, Leningrad 1958, s. 102-123 : [recenzja] Stanisław Gierszewski B. G. Saryczew (aut. dzieła rec.) s. 835-838