Znaleziono 39 artykułów

Aleksander Gieysztor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zakresie badań nad Polską najstarszą Aleksander Gieysztor s. 3-8
Zamek Królewski w świadomości narodowej Aleksander Gieysztor s. 5-7
Un gentilhomme sur sa patrie : Jan Andrzej Krasiński et sa "Polonia" de 1574 Aleksander Gieysztor s. 21-30
Zamek Królewski w Warszawie jako Muzeum Narodowe Aleksander Gieysztor Stanisław Lorentz s. 28-33
Państwo prawa w średniowiecznej Europie Środkowej Aleksander Gieysztor s. 37-44
Fragment nie autoryzowanego wywiadu Aleksandra Gieysztora na temat przełomu wieków Aleksander Gieysztor Paweł Wroński s. 75-78
Wołczyn, okr. Nrześć, Białoruska SRR Janusz Firlet Aleksander Gieysztor Aleksander Krawcewicz Aleksander Krawczuk Zbigniew Pianowski s. 107
"Lachowie, Lendizi, Lendzaninoi w nazewnictwie X wieku", Franciszek Persowski, "Rocznik Przemyski", T. 10, 1958 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Franciszek Persowski (aut. dzieła rec.) s. 130-131
Jadwiga Karwasińska (1900-1986) Aleksander Gieysztor s. 137-138
Adam Wolff (1899-1984) Aleksander Gieysztor s. 139
"Zur Herkunft Sephias von Berg", Herbert Hummel, "Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte", 49 (1990), s. 433-435 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Herbert Hummel (aut. dzieła rec.) s. 145
Program prac nad początkami państwa polskiego Aleksander Gieysztor s. 145-152, 214-215
O Izie Bieżuńskiej sprzed lat sześćdziesięciu i pięćdziesięciu Aleksander Gieysztor s. 155-158, 489
"Dzieje Mazowsza do 1526 r.", red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Janusz Grabowski Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 160-169
"Bistum Lebus : Studien zur Gründungsfrage und zur Entstehung und Wirtschaftsgeschichte seiner schlesich-polnischen Besitzungen", Herbert Ludat, Weimar, 1942 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Herbert Ludat (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Dwa opisy klasztorów franciszkańskich prowincji polskich w XVIII w.", Aleksander Gieysztor, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 180
Karolus Magnus czy Karl der Grosse? Irena Czarnecka Aleksander Gieysztor Tadeusz Kwaśniewski Wojciech Mutermilch Antoni Szymanowski s. 245-273
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Wachowski (1873-1943) Aleksander Gieysztor s. 266-268
"Prvnich tisic let : predstátni spolecenská organisace a vznik státu u ceskych Slovanu", Václav Vanecek, Praha 1949 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Václav Vanecek (aut. dzieła rec.) s. 268-273
Badania nad średniowieczem powszechnym w Polsce Aleksander Gieysztor s. 285-292
"Zur Grundlagen der europäischen Einheit durch die Franken", Franz Steinbach, Franz Petri, Leipzig 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Franz Petri (aut. dzieła rec.) Franz Steinbach (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Kongres krakowski w roku 1364", Roman Grodecki, Warszawa, 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Roman Grodecki (aut. dzieła rec.) s. 311-312
"Zur Entstehungsgeschichte und Bedeutung des Vertranges von Verdun (843)", François L. Ganshof, "Deutschen Archiv für Erforschung des Mittelalters", T. XII, nr 2, 1956, s. 313-332 : [recenzja] Aleksander Gieysztor François L. Ganshof (aut. dzieła rec.) s. 350-351
Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa sieradzkiego XIV i XV w. Aleksander Gieysztor s. 376-406
"Die Anfänge der Stadt Chemnitz und anderer mitteldeutscher Städte : Untersuchungen über Königtum und Städte während des 12. Jahrhunderts", Walter Schlesinger, Weimar, Böhlau 1952 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Walter Schlesinger (aut. dzieła rec.) s. 385-389
Wczesna recepcja << Polityki >> Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim", Paweł Czartoryski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 389-392
Polska w "El libro del Conoscimiento" z połowy XIV wieku Aleksander Gieysztor s. 397-412
[Tegoroczny, siódmy z kolei tydzień studiów nad wczesnym średniowieczem...] Aleksander Gieysztor s. 408-410
"Introduction à l'histoire", L. Halphen, Paris 1946 : [recenzja] Aleksander Gieysztor L. Halphen (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Litovskaja Metrika kak istoričeskij istočnik, czast' pervaja : o pervonačlnom sostave knig Litovskoj Metriki po 1522 god", N. G. Bereżkov, Moskva, Leningrad 1946 : [recenzja] Aleksander Gieysztor N. G. Bereżkov (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"Heralds and Heraldry in the Middle Ages : an Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds", A. R. Wagner, Oxford 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor A. R. Wagner (aut. dzieła rec.) s. 446-447
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie Aleksander Gieysztor s. 486
"Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska", Stella Maria Szacherska, Warszawa 1960 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich", Henryk Łowmiański, Warszawa 1953 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 603-612
Pieniądz i wymiana we wczesnym średniowieczu Aleksander Gieysztor s. 627-628
"Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1764" T. I, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Lepszego, Kraków 1964 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Kazimierz Lepszy (aut. dzieła rec.) s. 673-677
"Średniowieczna annalistyka śląska", Wacław Korta, Wrocław 1966 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Wacław Korta (aut. dzieła rec.) s. 787-788
"Warszawa, jej dzieje i kultura", red. Aleksander Gieysztor i Janusz Durko, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 787
"Dĕjiny venkovského lidu v Čechách v dóbě předhusitské. T. I : Dĕjiny venkovského lidu od 10 stol. do prvni poloviny 13 stol.", František Graus, Praga 1953 : [recenzja] Aleksander Gieysztor František Graus (aut. dzieła rec.) s. 824-834