Znaleziono 2 artykuły

Artur Gill

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Gill Mariusz Swora s. 105-141
Podmioty wykonujące administrację publiczną w świetle literatury międzywojennej Artur Gill s. 113-121