Znaleziono 9 artykułów

Teresa Giza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Teresa Giza Irena Pufal-Struzik s. 9-14
Introduction Teresa Giza Irena Pufal-Struzik s. 15-20
Innowacje pedagogiczne jako zjawiska wieloaspektowe Teresa Giza s. 23-29
Kompetencje nauczycieli z perspektywy pedagogiki zdolności i twórczości Teresa Giza s. 97-117
Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii : kierunki zmian Teresa Giza s. 111-125
Konteksty rozważań nad twórczością w pedagogice Teresa Giza s. 147-164
Kryzys społecznych i edukacyjnych funkcji szkoły w zakresie pracy z uczniami zdolnymi Teresa Giza s. 167-175
Realizowanie zadań dotyczących kształcenia i opieki nad uczniami zdolnymi przez nauczycieli i pedagogów Teresa Giza Jolanta Massalska s. 249-261
"Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne", Beata Dyrda, Warszawa, 2012 : [recenzja] Teresa Giza Beata Dyrda (aut. dzieła rec.) s. 359-366