Znaleziono 3 artykuły

Mario Glauert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527)", Mario Glauert, [w:] "Prussia Sacra", T. 1, Toruń 2003 ; "Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 2004, h. 17 : [recenzja] Jan Wiśniewski Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Czas powstania baliwatów-kamer wielkich mistrzów w Rzeszy a funkcjonowanie władztwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV wieku Sławomir Jóźwiak Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) Klaus Militzer (aut. dzieła rec.) J. Sarnowsky (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 17, 2004 : [recenzja] Grzegorz Świderski Radosław Biskup (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 559-560