Znaleziono 10 artykułów

Joachim Glensk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia adnotowana śląskiej prasy plebiscytowej i powstańczej Joachim Glensk s. 59-77
">>Zaranie Śląskie<< : 1907-1939", Krystyna M. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1979 : [recenzja] Joachim Glensk Krystyna M. Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 108-109
Prasa Śląska Opolskiego w czterdziestoleciu PRL Joachim Glensk s. 117-131
"Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu : redaktorzy i wydawcy przed sądem", Joachim Glensk, Opole 1992 : [recenzja] Jerzy Myśliński Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku : (na przełomie XIX i XX wieku)", Joachim Glensk, Opole 1989 : [recenzja[ Marek Tobera Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Muzeum prasy śląskiej w Pszczynie Joachim Glensk s. 141-142
Metody badań prasy regionalnej : (na podstawie prasy śląskiej) Joachim Glensk s. 145-156
"Prasa okresu plebiscytu i powstań śląskich : (w 65 rocznicę plebiscytu)", pod red. Joachima Glenska, Opole 1987 : [recenzja] Urszula Jakubowska Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 154
"<Nowiny Raciborskie> w latach 1889-1904 : szkic monograficzny", Joachim Glensk, Katowice 1970 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t.1 : Do roku 1945", Joachim Glensk, Opole 1973 : [recenzja] Wiesław Władyka Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 547-548