Znaleziono 21 artykułów

Janusz Goćkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tezy o uniwersytecie Janusz Goćkowski s. 5-37
Funkcje autorytetów w społeczeństwie nauki Janusz Goćkowski s. 21-40
Pluralisme dans la pratique de l'histoire de la science Janusz Goćkowski s. 21-38
"Klerkowie" i "eksperci" Janusz Goćkowski s. 63-80
Struktura dyscyplinowa nauki a sieci naukowego komunikowania się Janusz Goćkowski s. 69-87
University - the Guardian and Advocate of Scholars' Ethos Janusz Goćkowski s. 105-120
The Polish Academic Community's Ethos Since the Positivists : Continuity and Change Janusz Goćkowski s. 119-135
Tożsamość i przystosowanie : dwa problemy socjologów polskich po II wojnie światowej Janusz Goćkowski s. 121-139
"Problematyka socjologiczna wspomnień działaczy Gwardii Ludowej i Armii Ludowej", Janusz Goćkowski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Glossa socjotechniczna do Henryka V pióra Williama Shakespeare'a", Janusz Goćkowski [w:] "Litteraria. Teoria Literatury- Metodologia- Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
">>Klerkowie<< i >>eksperci<<", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
Tradycja a status uczonych Janusz Goćkowski s. 137-172
"Świat wieczystych aktorów. (Gombrowiczowska antroposocjologia Formy)", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 149
Socialist Science in Fight Against Zionism : Ethnocentric Arguments in Support of the Party Science Janusz Goćkowski Stanisław Marmuszewski s. 199-219
"Trzy wizje rewolucji socjalnej w dramacie polskim", Janusz Goćkowski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 206
Świat wieczystych aktorów : (Gombrowicza antroposocjologia Formy) Janusz Goćkowski s. 238-251
Patologia i terapia życia naukowego Janusz Goćkowski s. 263-283
Theory of Civilisation as Sociology of Knowledge : (on Feliks Koneczny's Ideas) Janusz Goćkowski s. 269-282
Norms of the Ethos of Science and the Ecological Realities of Scientific Work Janusz Goćkowski s. 272-285
"Tezy o uniwersytecie", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 2 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Człowiek stwarzany człowiekiem - Witolda Gombrowicza filozofia formy", Janusz Goćkowski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 348