Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Gołębiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Die Darstellung der Konjugation im Polnischen seit der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts Agnieszka Gołębiak s. 15-32