Znaleziono 9 artykułów

Maria Gołaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Conditio humana qua fuga Maria Gołaszewska s. 85-96
"W poszukiwaniu literackiego wzoru człowieka. (Z zagadnień kształtowania osobowości przez sztukę)", Maria Gołaszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 147
Wokół istoty i istnienia wartości Jagna Dankowska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 169-175
"Rehabilitacja bohaterstwa", Maria Gołaszewska, "Nurt", nr 12 (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Estetyka w świecie. Wybór tekstów", red. Maria Gołaszewska, Kraków 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Nauka o pięknie", red. Maria Gołaszewska, Kraków-Lublin 1990 : [recenzja] Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 233-234
Synergia aksjologiczna Maria Gołaszewska s. 239-253
Estetyka, natura, ekologia Małgorzata Liszewska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Roman Ingarden (5 lutego 1893 - 14 czerwca 1970) [nekrolog] Maria Gołaszewska s. 403-412