Znaleziono 7 artykułów

Piotr Gołdyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersalne symbole religijne w herbach miast województwa warmińsko-mazoweckiego Piotr Gołdyn s. 67-75
Kult polskich świętych w heraldyce samorządowej Piotr Gołdyn s. 87-97
Wyjątki z dziejów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie (1921-1926) Piotr Gołdyn s. 113-124
Działalność Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie w świetle protokołów rad pedagogicznych Piotr Gołdyn s. 123-143
Fenomen heraldyczny miast i gmin powiatu iławskiego Piotr Gołdyn s. 135-142
Maryja w herbach miast polskich Piotr Gołdyn s. 247-262
Wpływ okupacji hitlerowskiej na treści herbów biskupów związanych z diecezją włocławską Piotr Gołdyn s. 460-464