Znaleziono 3 artykuły

Maciej Gołembiowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informatyczne nośniki informacji w archiwum Maciej Gołembiowski s. 47-87
Zagadnienie archiwaliów prywatnych we francuskiej literaturze i praktyce archiwalnej : wybrane problemy Maciej Gołembiowski s. 71-82
Przewodniki archiwalne i ich miejsce w systemie informacji archiwalnej Maciej Gołembiowski s. 245-263