Znaleziono 4 artykuły

Mirosław Gołuński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Obyś cudze dzieci uczył... " : o formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Mirosław Gołuński Anna Nakielska-Kowalska s. 209-219
"Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku", Elżbieta Rybicka, Kraków 2000 : [recenzja] Mirosław Gołuński Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 211-217
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Mirosław Gołuński Marta Kładź s. 230-237
Długi cień Tolkiena Mirosław Gołuński Tomasz Z. Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 261-268