Znaleziono 23 artykuły

Jerzy Gocko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jerzy Gocko s. 11-13
Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości : refleksje na kanwie encykliki "Centesimus annus" i dokumentu Kapituły Generalnej XXXIII Salezjanów Jerzy Gocko s. 27-43
Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom moralnym i społecznym Jerzy Gocko s. 35-39
"Trzy dobre uczynki" w ujęciu teologii moralnej społecznej Jerzy Gocko Katarzyna Kołtun s. 39-66
Kierownictwo duchowe w życiu św. Jana Bosko Paweł Centnar Jerzy Gocko s. 67-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wezwanie do odnowy życia społecznego w orędziu Miłosierdzia Bożego Sławomir Chrześcijanek Jerzy Gocko s. 99-111
Nauka społeczna Kościoła wobec zasad liberalizmu gospodarczego Jerzy Gocko s. 137-158
Problematyka etyczna systemów ekonomicznych w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II Jerzy Gocko s. 167-184
Moralno-społeczne aspekty konumizmu w świetle społecznego nauczania Kościoła Jerzy Gocko s. 173-196
Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym : studium na kanwie "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II Sławomir Chrześcijanek Jerzy Gocko s. 185-199
Wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego Jerzy Gocko s. 203-221
Integralny charakter posłannictwa Kościoła Jerzy Gocko s. 203-219
O ludzkie oblicze ekonomii : Jan Paweł II wobec współczesnych problemów gospodarczych Jerzy Gocko s. 205-213
"Ku rzeczom nowym naszych czasów" : inspiracje Jana Pawła II dla współczesności Stefan Ewertowski Jerzy Gocko Józef Kloch Marian Machinek Stanisław Modrzewski Stefan Sokołowski Zbigniew Walczyk Ryszard Źróbek s. 247-257
Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej Jerzy Gocko s. 247-259
"Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości", Jerzy Gocko, Warszawa 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości", Jerzy Gocko, Warszawa 2013 : [recenzja] Adam Zadroga Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) s. 262-263
    Zacytuj
  • Udostępnij
Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie Jerzy Gocko s. 331-341
"Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne", Jerzy Gocko, Lublin 1996 : [recenzja] Henryk Skorowski Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) s. 334-336
Doktryna liberalizmu Jerzy Gocko s. 369-392
Ewolucja porządku gospodarczego w koncepcji liberalnej Jerzy Gocko s. 389-419
Miejsce i znaczenie państwa w dobie globalizacji Jerzy Gocko s. 425-435
"Wychowanie w służbie praw człowieka", red. J. Gocko, R. Sadowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Murawski Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) Ryszard Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 440-442