Znaleziono 5 artykułów

Idesbald Goddeeris

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta Petr Blažek Antoni Dudek Andrzej Friszke Idesbald Goddeeris Łukasz Kamiński Anthony Kemp-Welch Ilko-Sascha Kowalczuk Mark Kramer Petre Opriş Vasil Paraskevov Wojciech Polak Bernd Schaefer Aleksander Stykalin s. 13-51
Oświata polonijna w Belgii w pierwszych latach powojennych Idesbald Goddeeris s. 79-92
Prawomocność czy integracja? : studia porównawcze działalności politycznej na uchodźstwie Idesbald Goddeeris s. 171-186
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Solidarności" : Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność", 1982-1989. Cz. 2 Idesbald Goddeeris Grażyna Błaszczyk (tłum.) s. 309-334
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Solidarności" : Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność, 1982-1989. Cz. 1 Idesbald Goddeeris Grażyna Błaszczyk (tłum.) s. 315-347