Znaleziono 5 artykułów

Joanna Godlewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój zielonej gospodarki na szczeblu lokalnym : wybrane aspekty Joanna Godlewska s. 21-32
Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym Joanna Godlewska s. 137-147
"Schematy schematyzmu", Joanna Godlewska, "Dialog" nr 4 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Brandstaettera dramaty wędrowania", Joanna Godlewska, "Dialog" nr 11 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 252
"Komedie Słonimskiego i prasa", Joanna Godlewska, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 441