Znaleziono 2 artykuły

Rafał Golat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dobra niematerialne. Kompendium prawne", Rafał Golat, Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Adam Baszkowski Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 283-285