Znaleziono 8 artykułów

Anna Golec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa Antoniego Gurnicza : przegląd kierunków badań Anna Golec s. 1-21
Ludowa myśl gospodarcza w okresie II Rzeczypospolitej Anna Golec s. 21-30
Klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego : podejście alternatywne Anna Golec Anna Zamojska s. 49-67
La problematique economique dans les programmes des partis paysans en Pologne : 1918-1939 Anna Golec s. 59-76
Myśl gospodarcza w ruchu ludowym na przełomie XIX i XX wieku Anna Golec s. 109-123
Zagadnienie wolności w agrarystycznej koncepcji ustroju gospodarczego Anna Golec s. 111-117
Potencjał współpracy w nowo powstających inicjatywach klastrowych : analiza w sektorze turystycznym Sylwia Badowska Anna Golec s. 147-165
Pozarolnicze kwestie społeczno-ekonomiczne w programach ludowych drugiej połowy okresu międzywojennego Anna Golec s. 251-267