Znaleziono 1 artykuł

Igor P. Gorin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Weryfikacja przygotowania zawodowego artystów-konserwatorów zabytków muzealnych w ZSRR Igor P. Gorin s. 169-171