Znaleziono 5 artykułów

Albert Gorzkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Qui legit, intelligat : refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej Albert Gorzkowski s. 5-24
Jeszcze o kwestii "Bogurodzicy" Rudolf Flotzinger Albert Gorzkowski (tłum.) s. 7-10
"Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej Albert Gorzkowski s. 37-59
"Inexplicabili inflammatus ingenio" : model portretu atopicznego w "Żywocie Grzegorza z Sanoka" Filipa Kallimacha Albert Gorzkowski s. 41-50
Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań Albert Gorzkowski s. 143-154