Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Gostyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Świadek koronny" - "istota nieznana"? Zbigniew Gostyński s. 33-38
Udział adwokata w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Zbigniew Gostyński s. 40-53
Zobowiqzanie skazanego do naprawienia szkody jako orzeczenie co do roszczeń majątkowych Zbigniew Gostyński s. 53-65
W sprawie rzekomych zmian w prawie karnym skarbowym Zbigniew Gostyński s. 54-59
W sprawie składu sądu w postępowaniu uproszczonym Zbigniew Gostyński s. 69-71
Odstąpienie od wymierzenia kary jako skazanie w świetle nowej kodyfikacji karnej Zbigniew Gostyński s. 77-85
"Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody", Zbigniew Gostyński, Katowice 1984 : [recenzja] Piotr Hofmański Zbigniew Gostyński (aut. dzieła rec.) s. 79-85
„Priedwaritielnaje rassledowanije w ugołownom processie Polskoj Narodnoj Riespubliki”, red. M. Cieślak, J. O. Motowiłowkier, Wołgograd 1976 : [recenzja] Zbigniew Gostyński M. Cieślak (aut. dzieła rec.) J. O. Motowiłowkier (aut. dzieła rec.) s. 80-87