Znaleziono 2 artykuły

Seweryn Goszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2", Seweryn Goszczyński, oprac. i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, przy współpr. Wiesławy Kordaczuk i Marii M. Matusiak, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Wiesława Kordaczuk (aut. dzieła rec.) Maria M. Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 410
"Dziennik podróży do Tatrów", Seweryn Goszczyński, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 170, s. CXXVII, 337, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 565-570