Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Gródka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drzewostan parku ziemskiego w Kłodzinie w porównaniu ze stanem z roku 1979 Katarzyna Gródka Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 29-37