Znaleziono 52 artykuły

Janusz Gręźlikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czwarty synod archidiecezji warszawskiej Janusz Gręźlikowski s. 23-49
Działalność ustawodawcza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa w latach 2010–2015 Janusz Gręźlikowski s. 31-54
Biskup Roman Andrzejewski administratorem diecezji włocławskiej "sede vacante" (1986-1987 i 1992) Janusz Gręźlikowski s. 64-89
Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła religijnego Janusz Gręźlikowski s. 73-93
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim : teoria i praktyka Janusz Gręźlikowski s. 75-102
Instytucja separacji w prawie europejskim Janusz Gręźlikowski s. 81-95
Problem dostępu do sakramentów żyjących w małżeństwach niesakramentalnych Janusz Gręźlikowski s. 95-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przechowywanie i kult Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej Janusz Gręźlikowski s. 99-159
Działalność kościelna biskupów włocławskich w okresie kujawsko-kaliskim diecezji Janusz Gręźlikowski s. 103-167
Zasady i prawa życia rodzinnego w ustawodawstwie i nauce Kościoła Janusz Gręźlikowski s. 104-120
Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II Janusz Gręźlikowski s. 107-126
Odnowa duszpasterska w diecezji włocławskiej w świetle uchwał Synodów biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 roku Janusz Gręźlikowski s. 115-161
"Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin" przejawem troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę Janusz Gręźlikowski s. 119-138
Trydencka reforma i odnowa Kościoła : refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563) Janusz Gręźlikowski s. 126-146
Komunia wielkanocna w polskim ustawodawstwie synodalnym XIII-XVIII wieku Janusz Gręźlikowski s. 127-163
Wpływ formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego na zawarcie małżeństwa kościelnego Janusz Gręźlikowski s. 131-143
Komunia pod dwiema postaciami w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej Janusz Gręźlikowski s. 151-180
Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 161-184
Początki i rozwój kościelnego sądownictwa w Polsce na podstawie generalnego i okręgowych oficjalatów diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 163-183
Czym był dla Kościoła Sobór Trydencki (1545-1563)? : (refleksje w 440-tą rocznicę od zakończenia obrad) Janusz Gręźlikowski s. 171-226
Kongregacje dekanalne na tle zadań i obowiązków dziekanów w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej w okresie potrydenckim Janusz Gręźlikowski s. 181-210
"Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne", Marcin Czujek, Gniezno 2014 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marcin Czujek (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński", red. Jan Krajczyński, Płock 2005 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Racje i sens „prawa do obrony” w procesie o nieważność małżeństwa Janusz Gręźlikowski s. 197-222
Eucharystia w statutach potrydenckich synodów włocławskich i innych aktach prawno-duszpasterskich biskupa Stanisława Karnkowskiego Janusz Gręźlikowski s. 201-235
"Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce", Lucjan Świto, Olsztyn 2010 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Lucjan Świto (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Kardynał Józef Glemp jako prawodawca na IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej Janusz Gręźlikowski s. 209-226
"Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa", red. Andrzej Pryba, Kazimierz Biskupi 2006 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Pryba (aut. dzieła rec.) s. 217-222
Główne założenia reformy kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka Janusz Gręźlikowski s. 235-252
"Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym", Ewa Gajda, Toruń 2001 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Ewa Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Orczykowski (aut. dzieła rec.) Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 247-253
Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w diecezji włocławskiej w świetle potrydenckich synodów diecezjalnych Janusz Gręźlikowski s. 251-281
Dziekani w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 255-319
Wyrok ostateczny Sądu Metropolitalnego w Częstochowie (jako Trybunału III Instancji) z dnia 31.07.2001 r. z tytułu niezdolności psychicznej (osobowościowej) do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3. KPK) Janusz Gręźlikowski s. 261-273
Duszpasterz wobec przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa i kościelnego procesu o nieważność małżeństwa : refleksje prawno-duszpasterskie Janusz Gręźlikowski s. 267-302
Ważność i aktualność czynności kanonicznych poprzedzających zawarcie małżeństwa : sugestie i uwagi prawno-duszpasterskie Janusz Gręźlikowski s. 270-300
Synody diecezji włocławskiej przed Soborem Trydenckim Janusz Gręźlikowski s. 273-320
"Litispendencja w procesie kanonicznym", Marta Greszata, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marta Greszata (aut. dzieła rec.) s. 284-289
"Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia", T. 3, red. Andrzej Dzięga, Mirosław Wróbel, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Dzięga (aut. dzieła rec.) Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 289-296
"Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego", red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie", Tarnów 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski s. 293-298
"Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego WSD Diecezji Radomskiej, Radom 6-7 listopada 2002 roku", pod red. Adama Kaczora, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Adam Kaczor (aut. dzieła rec.) s. 295-299
Włocławska Kapituła Katedralna na tle aktualnych norm prawnych odnośnie kapituł kanonickich Janusz Gręźlikowski s. 299-330
Urząd promotora sprawiedliwości w obowiązujących przepisach prawa kanonicznego Janusz Gręźlikowski s. 303-319
Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w XX wieku Janusz Gręźlikowski s. 316-343
Implikacje prawno-duszpasterskie adhortacji "Amoris laetitia" Janusz Gręźlikowski s. 333-350
Seminaria diecezji włocławskiej w świetle uchwał synodów potrydenckich Janusz Gręźlikowski s. 347-359
Biskup Stanisław Karnkowski jako ustawodawca : wkład w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 355-368
"Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II", Krzysztof Konecki, Toruń 2010 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Krzysztof Konecki (aut. dzieła rec.) s. 387-395
"Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego : urząd, historia, zadania", Sylwester Kasprzak, Lublin 2008 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Sylwester Kasprzak (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego", Janusz Gręźlikowski, Włocławek 2000 : [recenzja] Bolesław Cieślak Janusz Gręźlikowski (aut. dzieła rec.) s. 444-446
"Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa", Janusz Gręźlikowski, Częstochowa 2005 : [recenzja] Radosław Krajewski Janusz Gręźlikowski (aut. dzieła rec.) s. 483-486