Znaleziono 5 artykułów

Marta Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment Marta Grabowska s. 25-31
Koszty jakości w mikroprzedsiębiorstwie importującym produkty Marta Grabowska s. 78-86
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce Marta Grabowska Agnieszka Kujawińska s. 189-197
Analiza typów innowacji wdrażanych w mikroprzedsiębiorstwach Katarzyna Burdynowska Marta Grabowska s. 285-291
Klasyfikacja instrumentarium zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach Marta Grabowska Beata Starzyńska s. 515-524