Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Ryszard Grabowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W skorodowanym zwierciadle pamięci : szkic autobiograficzny Zbigniew Ryszard Grabowski s. 7-202
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Nauki ścisłe w Towarzystwie Naukowym Warszawskim Zbigniew Ryszard Grabowski s. 72-76
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1986-1988) : Wspomnienia pośmiertne : Profesor Wiktor Kemula - życie i dzieło (1902-1985) Zbigniew Ryszard Grabowski s. 111-119