Znaleziono 3 artykuły

Tamara Graczykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podgburek, łazik, sektant… – leksykalne odzwierciedlenie wrogów państwa radzieckiego : (na materiale z gazety „Trybuna Radziecka” z lat 1927–1938) Tamara Graczykowska s. 15-25
Uwagi o języku propagandy politycznej w prasie polskojęzycznej wydawanej w ZSRR w okresie międzywojennym : (na przykładzie „Trybuny Radzieckiej”) Tamara Graczykowska s. 37-46
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dom dziecięcy, bieg barjerowy, kulturalno-bytowe obsługiwanie, czyli o frazemach w polskojęzycznej prasie radzieckiej (na materiale „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927-1938) Tamara Graczykowska s. 57-70