Znaleziono 1 artykuł

Piotr Gradziuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transportochłonność produkcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR Przewodów Piotr Gradziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 177-188