Znaleziono 13 artykułów

Jan Grajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokat naukowiec czy naukowiec adwokat? Jan Grajewski s. 4-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Terminologia modlitwy w Biblii Jan Grajewski s. 17-24
Modlitwa chrześcijanina Jan Grajewski s. 17-23
"Ojcze nasz" Starego i Nowego Testamentu Jan Grajewski s. 33-40
Dopuszczalność odpowiedzi na zażalenie w postępowaniu karnym Jan Grajewski s. 44-46
Tryb ścigania na wniosek w kontekście postępowań szczególnych dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 156) Jan Grajewski s. 64-72
Węzłowe zagadnienia modelu postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym Jan Grajewski s. 65-82
"Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym", Jan Grajewski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego", pod red. Andrzeja J. Szwarca, Warszawa-Poznań 1993 : [recenzja] Jan Grajewski Andrzej J. Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 88-94
Względna dewolutywność zażalenia w postępowaniu karnym Jan Grajewski s. 90-95
"Kasacja w postępowaniu karnym - Komentarz", Z. Doda, J. Grajewski, A. Murzynowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Rogacka-Rzewnicka Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Kodeks postępowania karnego z komentarzem", Jan Grajewski, Edward Skrętowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Kodeks postępowania karnego : objaśnienia dla studentów", Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Sławomir Steinborn, Zakamycze 2005 : [recenzja] Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Piotr Rogoziński (aut. dzieła rec.) s. 206-207