Znaleziono 4 artykuły

Katarína Greňová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Values development in teaching process Katarína Greňová Anton Lisnik s. 13-19
Centrum voľného času ako prostriedok rozvoja športových aktivít žiakov Katarína Greňová s. 118-122
Vztah teorie, praxe a vzdělávání v oblasti konstituování bezpečnostních věd Katarína Greňová Květoň Holcr Viktor Porada s. 123-138
Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti ako predpoklad pokoja a mieru Katarína Greňová Anton Lisnik s. 297-305