Znaleziono 11 artykułów

Marianna Greta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych funkcjonowanie Euroregionu Beskidy Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 35-50
Przedsiębiorczość w założeniach i realizacji Strategii Lizbońskiej oraz w założeniach Strategii Europa 2020 Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska Jacek Otto s. 65-74
Euroregion i jego organizacyjny wpływ na mozliwości efektywniejszego wykorzystania unijnej pomocy strukturalnej - na wybranym przykładzie Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 71-87
    Zacytuj
  • Udostępnij
Strategia Lizbońska i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Marianna Greta Krzysztof Lewandowski Ewa Tomczak s. 82-92
Wpływ instrumentu Łącząc Europę na pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 89-102
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wspólnota Europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej Marianna Greta Krzysztof Lewandowski s. 260-270
Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 329-339
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykorzystanie funduszy unijnych do tworzenia nowej jakości rozwoju lokalnego : (przykład nowych euroregionów : Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa) Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 459-474
Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec startegii lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiębiorczości Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 541-549
Euromiasta w polskich euroregionach zachodniego pogranicza i ich wpływ na możliwości rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości transgranicznej Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 551-560
Regiony inteligentne w perspektywie strategii Europa 2020 Marianna Greta s. 703-714