Znaleziono 74 artykuły

Zenon Grocholewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Błąd co do jedności, nierozerwalności lub sakramentalnej godności małżeństwa Zenon Grocholewski s. 9-27
Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych Zenon Grocholewski s. 9-43
Szanowny Panie Profesorze Zenon Grocholewski s. 11
Misja nauczania a Eucharystia Zenon Grocholewski s. 11-14
Sprawiedliwość a prawda i miłość w nauczaniu Jana Pawła II Zenon Grocholewski s. 14-20
Specyfika wymiaru sprawiedliwości w Kościele : referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 12 X 1998 podczas inauguracji roku akademickiego tejże Uczelni Zenon Grocholewski s. 15-27
Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i w nauczaniu Kościoła Zenon Grocholewski s. 47-59
Udział Wydziału Teologicznego w misji ewangelizacyjnej Kościoła Zenon Grocholewski s. 63-67
Sędzia kościelny wobec ekspertyz neuropsychiatrycznych i psychologicznych Zenon Grocholewski s. 75-98
Jan Paweł II - prawodawca Zenon Grocholewski s. 81-87
Prawo naturalne w doktrynie Kościoła Zenon Grocholewski s. 107-129
Zasady inspirujące Księgę VII "De processibus" KPK Zenon Grocholewski s. 153-180
"Tanulmanyok az egyhazi hazassages perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
Sakrament małżeństwa : fundament teologiczny prawodawstwa kościelnego Zenon Grocholewski s. 175-200
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Józef Wroceński Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"La filosofia del derecho en las ensenanzas de Juan Pablo II y otros escritos", Zenon Cardenal Grocholewski, Bogota - Colombia 2001 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Postup prí preložení a odvolaní farára = Postępowanie obowiązujące przy przeniesieniu i odwołaniu proboszcza", Zenon Grocholewski, Bratislava 1999 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia = Uniwersytet i Kościół na początku trzeciego tysiąclecia", Zenon Grocholewski, Spišské Podhradie - Ružomberok 2002 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 205-212
"La filosofia del diritto di Giovanni Paulo II", Zenon Grocholewski, Roma 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Universitatea Azi : Universitat heute, Prefata de Andrei Marga", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Stanisław Urbański Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 209-219
"Le legge naturele nella dottrina della Chiesa, a cura di Luigi Cirilllo", Card. Zenon Grocholewski, Roma 2008 : [recenzja] Ryszard Sztychmiler Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II", Zenon Grocholewski, Roma 2002 : [recenzja] Franciszek Longchamps de Bérier Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 218-226
Trzecie Sympozjum Prawa Kanonicznego w Słowacji : (Spišské Podhradie, 24-27 sierpnia 1993) Zenon Grocholewski s. 218-221
"Jean Paul II et les droits de l'homme. Une année de pontificat", Otfried Höffe [et al.], Fribourg 1980 : [recenzja] Zenon Grocholewski Otfried Höffe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Bordeline, nervosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico", Roma 1981 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 220-222
"La causa pastorale della dispensa", Salvatore Berlingò, Milano 1978 : [recenzja] Zenon Grocholewski Salvatore Berlingò (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione", Benedetto Marchetta, Padova 1981 : [recenzja] Zenon Grocholewski Benedetto Marchetta (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Refleksje na temat prawa : prawo naturalne : filozofia prawa", Zenon Grocholewski, Kraków 2009 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Tanulmânyok az egyházi házasság - és perjogról : Studium z kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici", Bd. 3: "Prozess- und Strafrecht", Klaus Mörsdorf, Paderborn 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Klaus Mörsdorf (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, Roma 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Universitatea AZI – Universität heute", Zenon Cardinal Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Ryszard Sztychmiler Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Tanulmányok az egyházi házasság - és perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Universitatea Azi : Universität Heute", Zenon Grocholewski, Cluj–Napoca 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"La famiglia cristiana nel mondo contemporaneo (Documenti ufficiali della quinta assemblea del sinodo dei vescovi. Sintesi originali degli interventi dei padri", a cura di Gino Concetti, Roma 1980 : [recenzja] Zenon Grocholewski Gino Concetti (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Parroci e parrocchie", Giuseppe Lobina, Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Giuseppe Lobina (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Postup pri prelození a odvolaní farara", Zenon Grocholewski, Bratislava 1999 : [recenzja] Wojciech Góralski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia", Zenon Grocholewski, Spišske Podhradie 2002 : [recenzja] Czesław Rychlicki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e procesuale", Zenon Grocholewski, Cesare Zaggia, Mario Francesco Pompedda, Padove 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) Mario Francesco Pompedda (aut. dzieła rec.) Cesare Zaggia (aut. dzieła rec.) s. 253-259
„Študie z procesného kanonického prava”, Zenon Grocholewski, Spišske Podhradie 1995 : [recenzja] Zenon Grocholewski Wojciech Góralski s. 255-257
"Lezioni di diritto patrimoniale canonico", Pio Fedele, [w:] "Libreria Universitaria "Richerche" Roma, via dei Liburni", 10-12), Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Szlufik Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Sympozjum Prawa Kanonicznego w Republice Czech i Słowacji : (Spišské Podhradie, 17-20 września 1991) Zenon Grocholewski s. 259-263
Kard. Bolesław Jan Filipiak (1901-1978) długoletni audytor i dziekan Roty Rzymskiej Zenon Grocholewski s. 265-285
"Commento alla nuova legislazione per le cause dei santi", Fabjan Veraja, Roma 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Fabjan Veraja (aut. dzieła rec.) s. 268
"Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples or "De Propaganda Fide"", Nikolas Kowalsky, Josef Metzler, Rom 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Nicholas Kowalsky (aut. dzieła rec.) Josef Metzler (aut. dzieła rec.) s. 268-269
Drugie Sympozjum Prawa Kanonicznego w Republice Federacyjnej Czech i Słowacji : (Spisske Pohradie, 8-12 września 1992) Zenon Grocholewski s. 269-273
"Pontificia Universitas Gregoriana. Cursus renovationis canonicae pro iudicibus, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem : cum notis bibliographicis et indicibus", I. Gorden, Z Grocholewski, Romae 1977 : [recenzja] Zygmunt Labuda Ignacio Gorden (aut. dzieła rec.) Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"De exclusione indissolubitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores sententias rotales", Zenon Grocholewski, Neapoli 1973 : [recenzja] Remigiusz Sobański Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia", Zenon Grocholewski, Ružomberok 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Discorso generale sull'ordinamento canonico", Pio Fedele, Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 287-291
XVII sympozjum naukowe Stowarzyszenia Kanonistów Kanadyjskich (11-14 X 1982) Zenon Grocholewski s. 291-293
"Discorsi sul Diritto Canonico", Pio Fedele, Roma 1973 ; "Introduzione al Diritto Canonico", Pio Fedele, [b.m.][b.r.] : [recenzja] Pio Fedele Zenon Grocholewski s. 291-295
"Quaderni Romani di Diritto Canonico", Anno I - "La simulazione nel matrimonio", diretti da Pio Fedele, Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Iglesia y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-juridico desde la documentación vaticana inédita", Vicente Cárcel Ortí, Pamplona-Eunsa 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Vicente Cárcel Ortí (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"De curatore pro mente infirmis in causis matrimonialibus", Aegidius del Corpo, Napoli 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Aegidius del Corpo (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack", T. I-IV, Milano 1976 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 298-305
"Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus", Zenon Grocholewski, Romae 1980 : [recenzja] Marian Żurowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 298
"Il Motu Proprio "Causas matrimoniales" nella dottrina e nella giurisprudenza", Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 299-301
"La costituzione del rapporto processuale canonico", Alberto Comolli, Milano 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Alberto Comolli (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali", Piero Antonio Bonnet, Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pierro Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Der Einfluss der katholischen Denkens auf das positive Recht", hrsg. von Theodor Tomadl, Wien 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Theodor Tomandl (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"La Chiesa e i Beni Culturali. Atti del Convegno di Studio organizzato dalla Regione Ecclesiastica Toscana in collaborazione con la Commissione Pontificia Centrale per l'Arte Sacra in Italia, Lucca, 3-5 giugno 1977", Milano 1978 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 305-307
Kolokwium prawa kanonicznego w Strasburgu, 11-14 maja 1981 Zenon Grocholewski s. 305-311
"Motu proprio Causas matrimoniales. Le cause matrimoniali nel diritto canonico. Come ottenere la nullità e lo scioglimento del matrimonio", Romualdo Pandini, Roma 1973 : [recenzja] Zenon Grocholewski Romualdo Pandini (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Compendio di sessuologia", Giacomo Santori, Saluzzo 1972 : [recenzja] Zenon Grocholewski Giacomo Santori (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Międzynarodowe sympozjum naukowe na temat "Wyrok w Europie : metoda, technika i styl", Ferrara, 10-12 X 1985 Zenon Grocholewski s. 313-316
Sympozjum naukowe członków sądów kościelnych języka niemieckiego w St. Pölten (16-18 III 1982) Zenon Grocholewski s. 333-338
"Universitatea Azi. Universität heute", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 335-340
"Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II", Urbanus Navarrete, Roma 1968 : [recenzja] Zenon Grocholewski Urbanus Navarrete (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, a cura di Luigi Cirillo, Roma 2008 : [recenzja] Julian Kałowski Luigi Cirillo (aut. dzieła rec.) Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Stępień Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa", Zenon Grocholewski, Kraków 2009 : [recenzja] Józef Krukowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 399-401