Znaleziono 21 artykułów

Barbara Grochulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O sztuce krytyki. Stefan Kieniewicz - recenzent Barbara Grochulska s. 39-46
O niektórych aspektach konfliktu Kościoła z rządem Księstwa Warszawskiego Barbara Grochulska s. 115-122
Z zagadnień myśli społeczno-ekonomicznej w Księstwie Warszawskim : w sprawie oceny programu Wawrzyńca Surowieckiego Barbara Grochulska s. 122-126
"Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego : akty normatywne władzy najwyższej. T. I, 1807-1818", oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Grochulska Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) J. Kosim (aut. dzieła rec.) W. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Feliks Łubieński : minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego", Tadeusz Mencel, Warszawa 1952 : [recenzja] Barbara Grochulska Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Z dziejów rzemiosła warszawskiego", pod red. Barbary Grochulskiej i Witolda Prussa, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Witold Pruss (aut. dzieła rec.) s. 175
„Historia Gdańska, T. III, cz. 2: 1793-1815”, red. Edmund Cieślak, Gdańsk 1993 : [recenzja] Barbara Grochulska Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Księstwo Warszawskie", Barbara Grochulska, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Willaume Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 389-393
Uwagi o bilansie handlowym Księstwa Warszawskiego Barbara Grochulska s. 483-512
"Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine" t. XVII, juillet-septembre 1970: La France à l'époque napoléonienne : [recenzja] Barbara Grochulska s. 546-552
Statystyka ludnościowa Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku Barbara Grochulska s. 586-608, 888-890
"Historia Polski 1764-1795 : wybór tekstów", oprac. Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Barbara Grochulska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 593-595
"Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806", Danuta Rzepniewska, Warszawa 1968 : [recenzja] Barbara Grochulska Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 602-606
Problemy gospodarcze Francji napoleońskiej Louis Bergeron Barbara Grochulska (tłum.) Marek Sędek (tłum.) s. 615-636
"Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego : Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814", R. Dutkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Barbara Grochulska R. Dutkowa (aut. dzieła rec.) s. 674-678
"Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego", Barbara Grochulska, Warszawa 1967 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806", J. Kosim, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Grochulska J. Kosim (aut. dzieła rec.) s. 766-770
Jarmarki w handlu polskim w drugiej połowie XVIII wieku Barbara Grochulska s. 793-821
"Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej. Podstawy gospodarcze rozwoju miasta", Barbara Grochulska, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 802