Znaleziono 3 artykuły

Piotr Łukasz Grotowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahja i Dobryni Jędrzejkowicza : kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa Piotr Łukasz Grotowski s. 55-85
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Łukasz Grotowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Prokopisz z Cezarei (aut. dzieła rec.) Piotr Łukasz Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru", Piotr Łukasz Grotowski, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Łukasz Grotowski Teresa Wolińska s. 232-234