Znaleziono 24 artykuły

Andrzej Gruszecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ratujemy zabytki Andrzej Gruszecki s. 1-5
O uznanie prawa zabytku dla fortyfikacji nowożytnej Andrzej Gruszecki s. 3-17
Opracowanie trwałej ruiny Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie Andrzej Gruszecki s. 3-18
Ruina jako obiekt turystyczny : koncepcja zabezpieczenia i udostępnienia na przykładzie kościoła NMP w Chojnie Andrzej Gruszecki Jarosław Widawski s. 5-22
Propozycja metody sporządzania miejscowych planów szczegółowych dla obszarów o wartościach kulturowych na przykładzie śródmieścia Grudziądza Andrzej Gruszecki Krystyna Guranowska-Gruszecka Jacek Szerszeń s. 15-43
Ściana południowa centrum Warszawy : studium projektowe rewaloryzacji zespołu zabudowy z drugiej połowy XIX i początku XX w. Krystyna Gruszecka Andrzej Gruszecki s. 20-43
Trwała ruina zamku ogrodzienieckiego - próba adaptacji angielskiej szkoły konserwacji ruin Andrzej Gruszecki s. 31-44
Szkicowa koncepcja bydynku przy ulicy Emilii Plater w Warszawie Andrzej Gruszecki Krystyna Guranowska-Gruszecka Ewa Karwacka s. 35-46
Wstępne wyniki badań architektoniczno-historycznych zamku ogrodzienieckiego Andrzej Gruszecki s. 44-45
Sesja popularnonaukowa na temat twierdzy modlińskiej Andrzej Gruszecki s. 81-82
Wspomnienie o profesorze Zachwatowiczu - konserwatorze zabytków Andrzej Gruszecki s. 86-87
Konserwacja fortyfiakcji bastionowej zamków XVII-wiecznych Andrzej Gruszecki s. 88-100
Ochrona i konserwacja obiektów inżynierii i architektury związanych z historią wojskowości Andrzej Gruszecki s. 126-128
Ochrona zabytków i muzealnictwo w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju Andrzej Gruszecki s. 159-163
Ochrona zabytków o wartości ponadnarodowej Andrzej Gruszecki s. 167-168
Kształcenie architektów a konserwacja zabytków Andrzej Gruszecki s. 169-173
Udział społeczeństwa w rewaloryzacji Starego Portu w Montrealu Andrzej Gruszecki s. 178-183
Zamek w Krzepicach Andrzej Gruszecki s. 185-207
Konserwacja ruin w Anglii Andrzej Gruszecki s. 227-242
Społeczeństwo i zabytki Andrzej Gruszecki s. 233-235
Cytadela Warszawska Andrzej Gruszecki s. 249-267
Stare Drawsko (Drahim), pow. Szczecinek (st. 1) Andrzej Gruszecki Henryk Janocha Franciszek Lachowicz s. 279-283
Wyniki badań wału fortyfikacji bastionowej zamku w Krzepicach Andrzej Gruszecki s. 329-337
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niektóre elementy zamku Krzyżtopór w Ujeździe w świetle badań 1962 i 1965 roku Andrzej Gruszecki s. 499-525