Znaleziono 3 artykuły

Stefan Gruszecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inicjatywa polityczna szlachty chełmskiej w czasie bezkrólewia w 1572 roku Stefan Gruszecki s. 51-58
"Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573)", Stefan Gruszecki, Warszawa 1969; "Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574)", Stanisław Płaza, Kraków 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Stefan Gruszecki (aut. dzieła rec.) Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Iwan Groznyj", S. W. Bachruszin, Ogiz Gospolitzdat 1945 : [recenzja] Stefan Gruszecki S. W. Bachruszin (aut. dzieła rec.) s. 312-314