Znaleziono 1 artykuł

A. Grześkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych", A. Grześkowiak, Warszawa-Poznań-Toruń 1976 : [recenzja] Zbigniew Ćwiąkalski A. Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 73-76