Znaleziono 8 artykułów

Alicja Grześkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II Alicja Grześkowiak s. 11-27
Stosunki Państwo-Kościół w pracach konstytucyjnych : wykład inauguracyjny wygłoszony na ATK w dniu 9 X 1995 r. Alicja Grześkowiak s. 11-23
Przestępstwo "porwania dla okupu" w polskim prawie karnym : wybrane zagadnienia Alicja Grześkowiak s. 20-44
Podziękowanie za nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej Alicja Grześkowiak s. 25-26
Znieść karę śmierci Alicja Grześkowiak s. 59-67
Nowa ustawa o komisjach do spraw nieletnich w RSFRR Alicja Grześkowiak s. 60-71
Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z podnoszeniem analizy sekwencji Alicja Grześkowiak s. 155-167
Kompetencje kluczowe jako elementy przewagi na rynku pracy : ujęcie ilościowe Alicja Grześkowiak s. 181-190