Znaleziono 7 artykułów

Danuta Grzelewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Redaktorzy naczelni pism popołudniowych Danuta Grzelewska s. 79-86
"Głos Robotniczy" : łódzki dziennik Polskiej Partii Robotniczej Danuta Grzelewska s. 107-130
"Prasa lubelska : tradycje i współczesność", pod red. J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego, A. Słomkowskiej, Lublin 1986 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 109-111
Sesja poświęcona przemianom w dziennikarstwie w latach pięćdziesiątych XX wieku : (Podkowa Leśna 8-10 XII 1986) Danuta Grzelewska s. 119-123
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Wydawnictwa okolicznościowe "Głosu Robotniczego" Danuta Grzelewska s. 142-143
"Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 19, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1988 : [recenzja] Danuta Grzelewska A. Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 148-150