Znaleziono 18 artykułów

Ryszard Grzesik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz stosunków polsko-węgierskich w czasach piastowskich w rocznikach polskich Ryszard Grzesik s. 1-18
Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich Ryszard Grzesik s. 1-7
Święty Wojciech w środkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i historycznej Ryszard Grzesik s. 43-56
"Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze z V-X wieku", wyd. Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław 1989 : [recenzja] Ryszard Grzesik Alina Brzóstkowska (aut. dzieła rec.) Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku", Georges Ifrah, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Ryszard Grzesik Georges Ifrah (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Der Heilige Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker", László Veszprémy, "Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder", Bd. 40, 1999, Hf. 1, s. 87-102 : [recenzja] Ryszard Grzesik László Veszprémy (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelajdy v Uhorsko-pol'skej kronike", Martin Homza, "Historický Časopis" 47, 1999, s. 357-382 : [recenzja] Ryszard Grzesik Martin Homza (aut. dzieła rec.) s. 125-127
Od składania ofiar własnym bogom do sancti reges et duces czyli Arpadów przygoda z sacrum Ryszard Grzesik s. 149-162
"Korai magyar történeti lexikon (9.-14 század)", red. Gy. Kristó, P. Engel, F. Makk, Budapest 1994 : [recenzja] Ryszard Grzesik P. Engel (aut. dzieła rec.) Gyula Kristó (aut. dzieła rec.) F. Makk (aut. dzieła rec.) s. 157
"The Passion of Saint Ursula (Regnante Domino)", transl. by Pamela Sheingorn and Marcelle Thiébaux, Toronto, wyd. 1, 1990, wyd. 2, 1991 : [recenzja] Ryszard Grzesik Pamela Sheingorn (aut. dzieła rec.) Marcelle Thiébaux (aut. dzieła rec.) s. 161-162
Serbski przyczynek do obchodów 1100 rocznicy przybycia Węgrów do Kotliny Karpackiej : "A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság : 1100 година досљења Мађара и Војводина : Egy tudományos tanácskozás anyaga : Зборник радова научног скупа", red. Péter Rokay, Újvidék (Нови Сад), Београд 1997 Ryszard Grzesik Péter Rokay (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Małżeństwo Judyty, córki Bolesława Krzywoustego z Kolomanem czyli o utracie Spisza przez Polskę", Ryszard Grzesik, "Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského Dejepisného Spolku v Levoči", R. 7/8, 1999/2000 [wyd. 2001]; zvláštny odtlačok: "Z minulosti Starej L'ubovne", s. 15-27 : [recenzja] Wojciech Mischke Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 172
"Remény a királyságra : A gnieznói találkozó "koronázási jelenete" a lengyel ősgestában és a mű kapcsolata a Könyves Kálmán kori magyar belpolitikával", Dániel Bagi, "Századok" 137, 2003, z. 2, s. 349–380 : [recenzja] Ryszard Grzesik Dániel Bagi (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechov "Tractatus" : ának magyar vonatkozásai", Péter Király, Nyíregyháza 2004 : [recenzja] Ryszard Grzesik s. 186-188
"Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku)", Ryszard Grzesik, Warszawa 2003 : [recenzja] Marek Derwich Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Issues and Resources for the Study of Medieval Central and Eastern Europe : Reports and Articles", ed. by János M. Bak, Péter Banyó, Budapest-Cambridge, MA 2001 : [recenzja] Ryszard Grzesik János M. Bak (aut. dzieła rec.) Péter Banyó (aut. dzieła rec.) s. 221
Oral History of the Middle Ages : The Spoken Word in Context : An International Workshop (Budapeszt, 26-28 II 2001) Ryszard Grzesik s. 228-230
"A történatirás története Kelet-Európában", Emil Niederhauser, Budapest 1995 : [recenzja] Ryszard Grzesik Emil Niederhauser (aut. dzieła rec.) s. 231