Znaleziono 26 artykułów

Michał Marian Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Kopernik 1473-1543, jego życie i dzieło : w 540. rocznicę urodzin i 470. rocznicę śmierci Michał Marian Grzybowski s. 10-13
Kardynał II Rzeczypospolitej Aleksander Kakowski 1862-1938 Michał Marian Grzybowski s. 16-19
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
"Dziedzictwo i tradycje najstarszej szkoły płockiej", Michał Marian Grzybowski, Płock-Sierpc 2015 : [recenzja] Donata Gurzyńska-Bociek Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 50-51
Związki ks. prałata Aleksandra Rzewnickiego z Bolesławem Biegasem Michał Marian Grzybowski s. 61-62
Sieluń : szkic z dziejów parafii 1387-1987 Michał Marian Grzybowski s. 89-116
"Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", nr 2 i 3, Bieżuń 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski s. 109-110
Prekursorzy łowickiej uczelni Michał Marian Grzybowski s. 135-137
Reacje o biskupie Leonie Wetmańskim Michał Marian Grzybowski s. 175-184
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) Michał Marian Grzybowski s. 175-193
Pasterz zesłaniec Kacper Borowski – biskup płocki 1883-1885 Michał Marian Grzybowski s. 181-187
"Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwum diecezjalnych płockich XVIII wieku, cz. 1-2", zebrał i do dr. przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 1981-1982 : [recenzja] Marek Karp Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Rozporządzenia biskupa Adama Michała Prażmowskiego dla diecezji płockiej z 1818 roku Michał Marian Grzybowski s. 209-224
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 212-217
Szkolnictwo w miastach północnomazowieckich 1795-1863 Michał Marian Grzybowski s. 215-229
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych Michał Marian Grzybowski s. 221-260
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych Michał Marian Grzybowski s. 221-260
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] Ryszard Nowicki Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Duchowieństwo diecezji płockiej w walce o wolność narodu i Kościoła po roku 1863 Michał Marian Grzybowski s. 231-242
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941", opr. Michał Marian Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Józef Mandziuk Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
Ks. kan. dr Stanisław Bońkowski profesor i długoletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku Michał Marian Grzybowski s. 311-327
Relacje i zeznania świadków dotyczące przeżyć arcybiskupa A. Nowowiejskiego i biskupa L. Wetmańskiego w Słupnie i Działdowie 1940-1941 Michał Marian Grzybowski s. 347-361
Sześć przemówień żałobnych ks. Piotra Rudowskiego plebana pilichowskiego Michał Marian Grzybowski s. 363-374
Ks. prałat mgr Seweryn Wyczałkowski proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku profesor Seminarium Duchownego (1905-1986) Michał Marian Grzybowski s. 375-390