Znaleziono 12 artykułów

Michał Marian Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
"Dziedzictwo i tradycje najstarszej szkoły płockiej", Michał Marian Grzybowski, Płock-Sierpc 2015 : [recenzja] Donata Gurzyńska-Bociek Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 50-51
"Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", nr 2 i 3, Bieżuń 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski s. 109-110
Prekursorzy łowickiej uczelni Michał Marian Grzybowski s. 135-137
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) Michał Marian Grzybowski s. 175-193
"Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwum diecezjalnych płockich XVIII wieku, cz. 1-2", zebrał i do dr. przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 1981-1982 : [recenzja] Marek Karp Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Rozporządzenia biskupa Adama Michała Prażmowskiego dla diecezji płockiej z 1818 roku Michał Marian Grzybowski s. 209-224
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 212-217
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych Michał Marian Grzybowski s. 221-260
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] Ryszard Nowicki Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941", opr. Michał Marian Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Józef Mandziuk Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256