Znaleziono 17 artykułów

Wacław Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorstwo w procesie wzrostu ekonomicznego Wacław Grzybowski s. 1-21
Ekspansja kapitałowa RFN w latach 1950-1985 Wacław Grzybowski Józef Osoba s. 1-25
Problemy tworzenia infrastruktury w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Wacław Grzybowski Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 9-28
Ceny a warunki równowagi rynkowej Wacław Grzybowski s. 11-32
Procesy innowacyjne w warunkach ryzyka Wacław Grzybowski s. 23-36
Le risque et les experiences à la gestion de l'économie nationale Wacław Grzybowski s. 29-46
O mechanizmie podziału pracy społecznej i proporcjach produkcyjnych Wacław Grzybowski s. 37-56
Ekonomiczne determinanty podziału kompetencji cenotwórczych Wacław Grzybowski Jerzy Węcławski s. 65-80
Keynesizm wobec zagrożeń inflacyjnych Wacław Grzybowski s. 101-107
O mechanizmie kształtowania cen w gospodarce socjalistycznej Wacław Grzybowski s. 141-168
Równowaga rynkowa : bariery i szanse Wacław Grzybowski s. 145-153
Ekonomiczne rozmiary produkcji przedsiębiorstwa Wacław Grzybowski s. 153-167
Christian Family as Domestic Church in the Writings of St. John Chrysostom Norbert Widok Wacław Grzybowski (tłum.) s. 167-175
Risique et profit dans l'activité économique Wacław Grzybowski Kazimierz Szatkowski s. 173-188
Ekspansja kapitału japońskiego Wacław Grzybowski s. 191-214
Metafora i piękno w "Iliadzie" Homera Wacław Grzybowski s. 309-324
L'équilibre et la concurrence sur le marché Wacław Grzybowski s. 329-339