Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Grzywna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP Zbigniew Grzywna s. 7-30
Udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP podczas pokoju, zagrożeń i działań logistycznych : zarys problematyki Zbigniew Grzywna s. 7-34
Bezpieczeństwo w logistyce : zarys problematyki Zbigniew Grzywna s. 9-29
Zagrożenia niemilitarne : Siły Zbrojne RP w ich zapobieganiu i likwidacji Zbigniew Grzywna s. 46-65
Selected elements concerning the transformation and change of the Armed Forces of the Republic of Poland Zbigniew Grzywna s. 63-71
Siły zbrojne na pokoju i ich logistyka Zbigniew Grzywna s. 101-111
Potential of Employers from Lesser Poland in the Use of Flexible Forms of Employment for the Aging Staff Zbigniew Grzywna s. 181-194
Zarządzanie, dowodzenie, kierowanie, podczas sytuacji kryzysowych Zbigniew Grzywna s. 453-466
    Zacytuj
  • Udostępnij