Znaleziono 1 artykuł

Romano Guardini

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das Christusbild der paulinischen und johanneischen Schriften", Romano Guardini, Mainz-Paderborn 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Romano Guardini (aut. dzieła rec.) s. 165