Znaleziono 1 artykuł

František Gubáš

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Možnosti efektívneho nasadenia vojenských mobilných zdravotníckych zariadení v operáciách medzinárodného krízového manažmentu František Gubáš s. 56-66